Tractament psicòlogic en addiccions

Tractament psicològic en addiccions

"L'addicció tot i ser una malaltia és també el símptoma d'un dolor ocult."

Psicòloga especialista en drogodependències -addiccions- a Girona ciutat i Lloret de Mar.

El consum de substàncies com l’alcohol, la cocaïna o el cànnabis és un problema real de la societat actual. La impulsivitat, la sensació de control i el sentir-se reconfortat, encara que només sigui a conseqüència d’un estat químic, ergo fantasiós, sembla ser que preval davant solucionar i afrontar els problemes sanament.

Què és una addicció?

L’addicció segons el DSM es defineix com una malaltia crònica i recurrent del cervell que es caracteritza per la recerca i el consum compulsiu de drogues malgrat les seves conseqüències nocives. Es considera una malaltia cerebral donat que les drogues modifiquen l’estructura i funcionament. Ara bé, ¿Podríem definir també l’addicció com un símptoma? Molts professionals opten per aquesta teoria i la meva experiència professional així ho refuta.

L’addicció tot i ser una malaltia és també el símptoma que hi ha alguna cosa en les nostres vides que no va del tot bé. Es consumeix per oblidar, per no veure’s a un mateix, per integrar-se, per no sentir dolor i una interminable llista. Per tant i tenint en compte aquestes dues premisses: Com es desenvoluparia un bon tractament en addiccions?

Com es tracta una addicció?

Segons les guies sobre addiccions el tractament s’estructura en quatre etapes: desintoxicació; deshabituació; rehabilitació i finalment reinserció. Les teràpies psicològiques majorment estan basades en la corrents cognitiu-conductuals. No obstant això cal tenir en compte un altre factor clau en el tractament: la motivació, que fins i tot podríem anomenar confiança i entrega al tractament.

L’abandonament d’una conducta addictiva requereix un canvi en la persona consumidora. Requereix motivació per deixar de consumir i estructurar l’anomenada ambivalència, és a dir pensaments contradictoris de deixar de consumir i seguir consumint alhora. És com si tinguéssim dues veus que es barallen entre elles constantment que es tradueix en un conflicte intern. Prochaska i Di Clemente van desenvolupar aquest procés de canvi en 6 fases: precontemplativa, contemplativa; preparació per a l’acció, acció, manteniment i recaiguda.

Quin és el meu enfocament a l'hora de tractar les addiccions?

Porto més de 5 anys de trajectòria professional ajudant a persones a deixar de consumir cocaïna, alcohol o cànnabis entre altres substàncies. Vaig iniciar el meu camí professional realitzant pràctiques en diversos CAS de Barcelona, on vaig tenir la gran oportunitat de conduir teràpies grupals. En aquesta mateixa època vaig començar a treballar en una clínica ambulatòria d’addiccions duent a terme teràpies individuals i grupals en el tractament per deixar l’alcohol i cocaïna. Després vaig fundar un bloc d’ajuda professional sobre drogues i més tard el primer centre en línia d’atenció i seguiment a les drogodependències. També vaig treballar en una associació cannàbica duent a terme un programa pilot per deixar i/o reduir el consum de cànnabis, el qual em va donar una àmplia visió sobre el tractament de la substància i l’oportunitat de publicar un article sobre el treball realitzat en una revista professional d’addiccions.

Tot el que vaig aprendre durant aquests anys, juntament amb el meu propi creixement personal, em permet tractar les addiccions treballant a la persona en el seu conjunt. Entenent les addicions com el símptoma d’un dolor ocult. La meva visió és humanista integradora, atenent al model biopsicosocial- educatiu i fins i tot espiritual.

Per deixar de consumir és important que pugui trobar un terapeuta amb el qual se senti còmode, en confiança, per així anar establint una bona vincle terapèutic, que en definitiva és el gran motor de tot procés terapèutic.

La meva feina amb persones que tenen problemes amb el consum s’enfoca en el coneixement d’un mateix: en anar treballant l’ambivalència al consum i observar com actuem en el nostre dia a dia. En la quotidianitat és on podràs veure com resols els teus problemes i a partir d’aquí anar avançant a un vida més plena, sana i sense consum. En definitiva el present és el que té el gran poder de canvi. Entendre el nostre passat per veure com actuem en el nostre present està bé i és necessàri, però els canvis es realitzen en el present.

El procés és llarg. No es poden modificar i ni de bon tros integrar grans canvis en poc temps. No obstant en els primers mesos realitzaràs canvis en el teu interior que propiciaren canvis externs, i aquests a la vegada nous canvis interns.

El procés terapèutic es duu a terme mitjançant teràpies individuals i grupals.

A on es realitzen les visites?

La meva consulta privada es troba localitzada en el centre de Girona i a la localitat de Lloret de Mar.

Artícles sobre addiccions

Cocaina
Alcohol
Cannabis

Contacta amb mi

Formulari de contacte

On vols ser atès (requerit)

Informació de contacte

  • Telèfon: +34 679 66 51 33
  • Email: info@zaidaegea.com
  • Àrea: Lloret de Mar i  Girona ciutat

opinions

xarxes socials

twitter

psicologo lloret de mar